Tjänster

Vi utför installationer och service direkt mot slutkunder
eller i olika typer av entreprenader mm och ofta som helhetslösningar inom.
Säkerhet

•       Integrerade säkerhetssystem
•       Inbrott/ överfallslarm
•       Brand/ utrymningslarm
•       Passagesystem
•       Kamerabevakning
•       Kallelsesystem
•       Personsökeri
Tele-Data-Kommunikation

•       Strukturerade fastighetsnät för data/tele
•       Koppar
•       Fiber
•       Butik-Tv (digital signage)
•       Kabel TV samt antenn anläggningar
Kraft

•       Ställverk
•       Industri installationer
•       Reservkraft (diesel)
•       UPS
•       Belysning